Vadsbogymnasiet - Nära dig

Förhindrad att närvara

Vid sjukdom eller annat förhinder att närvara i skolan:
Anmäl till din mentor eller till expeditionen tel: 0501-755600. Anmälan ska göras mellan kl. 07.30-09.00.

Behöver du sjukskriva dig under skoldagen uppmanas du att i första hand kontakta
din mentor eller annan lärare i programlaget. Om de inte är på plats kan anmälan om frånvaro ske i receptionen.

SMS till vårdnadshavare både vid giltig och ogiltig frånvaro
Efter analys av elevresultaten från förra läsåret kan skolledningen se ett samband mellan sjunkande resultat och ökad frånvaro. Skolan har därför satt som mål att främja närvaro i undervisningen för att möjliggöra högre måluppfyllelse.

Detta innebär att vi valt att göra förändringar i informationen till vårdnadshavare vid frånvaro och ett SMS kommer därför att skickas även om frånvaro anmälts till skolan. Det nya är alltså att det går iväg ett sms vid både giltig och ogiltig frånvaro samt vid Idrott ej ombytt. Vi måste ha samma sms-meddelande på alla frånvaroanledningar, så nu står det

”(ELEVENS NAMN) har ej deltagit i lektion på Vadsbogymnasiet.”

OBS! Ett sms innebär alltså inte automatiskt att eleven har ogiltig frånvaro, utan eleven registreras med rätt (giltig eller ogiltig) frånvaroanledning i vårt elevregister.

Ledighet

Mentorn beviljar ledighet för högst fyra dagar under läsåret. Godtagbara skäl måste finnas. Längre ledighet beviljas av programrektor. Synnerliga skäl krävs för att få ledigt mer än en vecka.

Vid nationella prov och under arbetsplatsförlagt lärande (praktikveckor) beviljas ingen ledighet.

Under de första två månaderna i åk 1 är vi restriktiva med att ge ledigt. Detta för att det är viktigt att komma in i gruppen samt att komma igång med sina studier.

Perioden 1 maj fram till studenten beviljas ingen ledighet för åk 3.

Ledighet kan ges för riskettan, uppkörning, teoriprov, halkkörning och omprov men ej för övriga körlektioner.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Receptionen
Telefon: 0501-75 56 00
E-post: Receptionen

Öppettider
Mån-tors 7.30-15.45
Fre 7.30-14.00
Lunch 12.00-12.30

Dokument
Regler och blankett för ledighetPDF

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga