Vadsbogymnasiet - Nära dig

Elevhälsan

Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta regleras av skollagen.

Skolledningen har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Vadsbogymnasiet har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) där skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och yrkesvägledare ingår tillsammans med programrektor. I elevhälsans organisation finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare. De hjälper till vid behov.

Kontakt
Behöver du komma i kontakt med elevhälsan vänder du dig till en lärare eller din programrektor på skolan.

Dokument
Elevhälsans medicinska insatsPDF
Vad gör en logopedPDF
Vad gör en skolpsykologPDF
Psykologer i skola broschyrPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-02
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofi Lager
Kurator
Telefon: 0501-75 56 12
E-post: Ann-Sofi Lager

Katarina (Kia) Svensson
Kurator
Telefon: 0501-75 56 11
E-post: Katarina Svensson

Monica Lennartsson
Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 10
E-post: Monica Lennartsson

Victoria Heimerback
Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 63
E-post: Victoria Heimerback

Maria Larsson
Specialpedagog
Telefon: 0501-75 56 76
E-post: Maria Larsson

Rebeka Wernersson
Specialpedagog
Telefon: 0501-75 56 83
E-post: Rebeka Wernersson

Carin Ericksson
Specialpedagog gymnasiesärskolan
Telefon: 0501-75 56 50
E-post: Carin Ericksson

Stina Lindell
Elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga