Vadsbogymnasiet - Nära dig

Elevhälsan

Elevhälsan

I elevhälsan på Vadsbogymnasiet ingår skolsköterska, specialpedagog, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsans uppdrag är att stötta elever i deras utveckling mot utbildningens mål.
Du och dina vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta elevhälsan vid behov.


Skolsköterska

Skolsköterskan jobbar tillsammans med lärare, mentorer och övriga i elevhälsan för att du som elev ska nå målen. Det är viktigt att skolsköterskan får information om det är något med din hälsa som skolan behöver känna till. Det kan exempelvis vara viktigt för oss att veta om du har en allvarlig allergi, diabetes eller annan sjukdom eller diagnos som kan inverka på skolarbetet. I åk 1 erbjuds du som elev ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Möjlighet till kontakt med skolläkare finns vid behov och sker efter överenskommelse med skolsköterskan.


Skoljournalerna från grundskolan inom kommunen överförs automatiskt till gymnasieskolan, men det tar några veckor. Journaler från skolor utanför kommunen överförs inte automatiskt utan inhämtas vid behov efter överenskommelse med dig och din vårdnadshavare.


Specialpedagoger

Specialpedagogerna samarbetar med lärare, mentorer samt övrig elevhälsa och ger handledning och råd vid behov. Specialpedagogen genomför också kartläggningar och pedagogiska utredningar. Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan.


Skolkuratorer

Skolkuratorn samarbetar med lärare, mentorer och övriga elevhälsa för att du som elev ska nå målen och för att du ska uppleva trygghet och studiero. Som elev kan du själv söka upp kuratorn för samtal och du som vårdnadshavare kan vända dig direkt till kurator om behov finns. Med skolkuratorn kan du också prata om frågor som rör inackordering och ekonomiska frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-25
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofi Lager
Kurator för BA, EE, IM, IN, MT, TE och Gymnasiesärskolan.
Telefon: 0501-75 56 12
E-post: Ann-Sofi Lager

Katarina (Kia) Svensson
Kurator för BF, EK, SA, NA och VO.
Telefon: 0501-75 56 11
E-post: Katarina Svensson

Monica Lennartsson
Skolsköterska för BA, EE, EK, ES, IN, MT, TE och gymnasiesärskolan.
Telefon: 0501-75 56 10
E-post: Monica Lennartsson

Victoria Heimerback
Skolsköterska för BF, IM, NA, SA och VO.
Telefon: 0501-75 56 63
E-post: Victoria Heimerback

Camilla Sundbom
Specialpedagog för EE, EK, ES, IN, MT, NA och VO.
Telefon: 0501-75 56 76
E-post: Camilla Sundbom

Rebeka Wernersson
Specialpedagog för BA, BF, IM, SA och TE.
Telefon: 0501-75 56 83
E-post: Rebeka Wernersson

Carin Ericksson
Specialpedagog för gymnasiesärskolan
Telefon: 0501-75 56 50
E-post: Carin Ericksson

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga