Vadsbogymnasiet - Nära dig

Kuratorer

Skolkuratorer arbetar genom samtal, de ger råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Tillsammans arbetar de för att finna lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Du kan även få hjälp med frågor kring din studieekonomi, till exempel ansökningar om inackorderingstillägg och extra tillägg.

Skolkuratorer är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan. Vid behov hjälper vi dig att ta kontakt med verksamheter som till exempel Ungdomsmottagningen, Socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin-BUP. 

Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal kommit fram om elevens personliga förhållande. Tillsammans med eller via medgivande från elev kan kurator i vissa frågor samarbeta med annan personal eller den man kan behöva ha kontakt med.

Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsplikt när det gäller barn och unga som behöver skydd eller misstänks fara illa. I sådana situationer bryts tystnadsplikten.

Du som elev kan ta direkt kontakt, lägga en lapp i brevlådan, ringa eller maila. Föräldrar är välkomna att ta kontakt via telefon eller mail.

På Vadsbogymnasiet arbetar Ann-Sofi Lager och Kia Svensson.

Kuratorsexpeditionen hittar du i den lilla korridoren mellan A- och B-korridoren.

Välkomna till oss!

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-12
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofi Lager
Kurator
4ÅP, BA, BF, EE, IM, IN, MT, NA, TE, VO
Telefon: 0501-75 56 12
E-post: Ann-Sofi Lager

Katarina Svensson
Kurator
EK, ES, SA
Telefon: 0501-75 56 11
E-post: Katarina Svensson

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga