Vadsbogymnasiet - Nära dig

Specialpedagog

Vad gör en specialpedagog?

Fungerar som samtalspartner och bollplank för lärare, rektor och elev.
Kartlägger och utreder om svårigheter i elevens studiesituation har uppstått i mötet mellan elevens förutsättningar och skolans krav.
Erbjuder pedagogisk handledning — till arbetslag, enskilda lärare och elever.
Hjälper individen att hitta ett sätt att lära.
Hjälpa till vid upprättandet av åtgärdsprogram.
Deltar i överlämning och uppföljning vid stadieövergångar.
Fungerar som kontaktnät med andra skolformer och stödfunktioner kring eleven.

På Vadsbogymnasiet arbetar Ruth-Marie Sörenssonoch Eva Nordström-Rennemo.

På gymnasiesärskolan arbetar Madeleine Jonzon och Eva-Maj Uhr.

Eva och Ruth-Marie har mottagning i korridor B.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-12
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Ruth-Marie Sörensson
Specialpedagog
EK, ES, IM, NA, SA, VO
Telefon: 0501-75 56 70
E-post: Ruth-Marie Sörensson

Brigitte Larsson
Specialpedagog
BA, BF, EE, IN, MT, TE
Telefon: 0501-75 56 83
E-post: Brigitte Larsson

Eva Nordström-Rennemo
Specialpedagog
(tjänstledig ht-16)

Eva-Maj Uhr
Specialpedagog
4ÅP Gymnasiesärskolan
Telefon: 0501-75 56 50
E-post: Eva-Maj Uhr

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga