Vadsbogymnasiet - Nära dig

Elevinflytande

Klassråd

För varje klass finns ett klassråd som består av samtliga elever i klassen. Klassrådet diskuterar planering och uppföljning av skolarbetet och andra frågor som är viktiga för dig och dina klasskompisar. På klassrådet väljs representanter till programmets programråd.

Programråd

Alla våra program har ett programråd där rektor, programledare och elevrepresentanter möts. Syftet är att utveckla och förbättra programmet. På programrådet väljs representanter till skolans elevråd.

Elevråd

På elevrådet diskuteras skolövergripande frågor som är viktiga för dig som elev. Förslag och idéer som kommer fram vid klassråden kan föras vidare till elevrådet för diskussion och beslut. I rådet sitter en representant för varje program. Representanten är även elevskyddsombud för sitt program.

Elevskyddsombud

Saber Bayed BF2

Sam Karlsson IMA2

Max Nilsson SA3a

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-13
Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga