Vadsbogymnasiet - Nära dig

Ordningsregler lå 17/18

Var och en som är verksam inom skolan skall sträva efter att skapa ett gott förhållande mellan individer och grupper på arbetsplatsen och aktivt bidra till allas gemensamma trivsel och arbetsro.

Detta innebär följande:

Alla ska medverka till att skolmiljön hålls ren och snygg.

Lektionstider ska hållas.

Vid frånvaro ska anmälan ske till skolan.

Material som behövs på lektionerna (dator, penna, block, miniräknare mm) ska tas med.

Biblioteket är avsett för läsning och studier och får inte användas som allmänt uppehållsrum.

Ingen bok får tas från biblioteket utan att registreras som lån.

Ytterkläderna är olämpliga som arbetsplagg vid inomhusarbete och förvaras i skåpen (gäller vid normal inomhustemperatur).

Pengar och andra värdesaker förvaras under uppsikt. Skolan ersätter ej förlorad egendom.

Kortspel får bedrivas endast i studiehallar och cafeterian. Spel om pengar är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att medföra eller förtära alkoholhaltiga drycker, dopingpreparat eller droger inom skolans område.

Rökning är förbjuden i alla inomhuslokaler och på skolgårdar.

Snusning får ej förekomma under lektionstid.

Alla ska plocka undan efter sig i matsalen.

Ta hänsyn till andra som kan ha besvär eller allergi av exempelvis parfym och hårspray.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-12
Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga