Vadsbogymnasiet - Nära dig

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns till för att motverka diskriminering och främja elevers rättigheter oavsett

Kön
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Könsöverskridande identitet
Ålder

Diskriminering innebär att en elev behandlas sämre än andra elever. Eleven själv har upplevelsen och kan endast säga själv vart gränsen går för diskriminering.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa i sin helhet på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09
Bookmark and Share

Relaterad information

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga