Vadsbogymnasiet - Nära dig

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varför finns planen mot diskriminering och kränkande behandling?

Planen mot diskriminering och kränkande särbehandling finns för att
motverka diskriminering och främja individers rättigheter oavsett:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet och uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Vad är diskriminering?

Diskrimering innebär att en individ behandlas sämre än andra individer. Individen
själv har upplevelsen och kan endast säga själv vart gränsen går för diskriminering.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är uppträdande som kränker en individs värdighet. Det kan exempelvis
vara om man vid upprepande tillfällen utesluter någon ur en grupp.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en individs värdighet men som
inte har samband med någon diskrimineringsgrund för trakasseri. Det kan exempelvis handla om att en individ blir retad för sitt utseeende.

Vad är gemensamt för trakasserier och kränkande behandling?

Trakasserier och kränkande behandling handlar om ett uppträdande som kränker en
individs värdighet. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till det. Det kan handla om:

 • Fysiska (slag och knuffar)
 • Verbala (hot, svordomar och öknamn)
 • Psykosociala (utfrysning, grimaser, ignorering, nonchalering som tillexempel att
  alla går när man kommer)
 • Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, foton, meddelanden på communities)

Vad ska jag göra om jag eller någon annan blir utsatt

Om du blir utsatt för kränkande behandling eller vet någon annan som blir det kan
du vända dig till:

 • Mentor
 • Undervisande lärare
 • Rektor
 • Kurator
 • Skolsköterska
 • Kamratstödjare

Varje händelse rapporteras till rektor och dokumenteras av mentor eller den som
upptäcker händelsen.

Vad är skolledningens vision?

All personal på skolan försöker sätta sig in i varje elevs situation och bemöter eleven efter just den elevens förutsättningar. Hos oss är alla elever unika, därför behandlar vi alla olika. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling får INTE förekomma. Det finns några viktiga förutsättningar för en bra arbetsmiljö för både elever och vuxna i skolan:

 • Trygghet
 • Tolerans
 • Öppenhet
 • Trivsel
 • Goda och nära relationer mellan elever och personal
Sidan senast uppdaterad: 2021-09-03
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Malin Ohlsson
Tillförordnad rektor
Telefon: 0501-75 56 02
E-post: Malin Ohlsson

Dokument
Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 287.5 kB.

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga