Vadsbogymnasiet - Nära dig

Mentorer

Kontaktuppgifter till mentorer läsåret 2017-2018‌

Klass

Mentor

Telefon (0501)

E-post

BA1

Harry Delsmyr

 75 56 42

harry.delsmyr@mariestad.se

BA2

Jarl Hedberg

75 56 86

jarl.hedberg@mariestad.se

BA3

Jonas Bergqvist

75 56 80

jonas.bergqvist@mariestad.se

BF1

David Bobeck
Anna Sundelius

75 56 34

david.bobeck@mariestad.se
anna.sundelius@mariestad

BF2

Lena Storm

75 56 34

lena.storm@mariestad.se

BF3

Marina Aksell

75 56 34

marina.aksell@mariestad.se

EE1

Oskar Larsson

75 56 82

oskar.larsson@mariestad.se

EE2

Mattias Alenljung

75 56 36

mattias.alenljung@mariestad.se

EE3

Daniel Holmqwist

75 56 84

daniel.holmqwist@mariestad.se

EK1

Annette Larsson
Birgitta A Magnusson

75 56 23

annette.larsson@mariestad.se

birgitta.alteryd-magnusson@mariestad.se

EK2

Paul Goobar

Sandra Smedberg

75 56 27

paul.goobar@mariestad.se

sandra.smedberg@mariestad.se

EK3

Anette Hermansson
Ramona Beckman

75 56 27
75 56 27

anette.hermansson@mariestad.se
ramona.beckman@mariestad.se

ES2

Victoria Cronin

75 56 33

victoria.cronin@mariestad.se

ES3

Caroline S Jarefjäll

75 56 74

caroline.soderblom-jarefjall@mariestad.se

IN1

Mikael Johansson
Rickard Westerberg

75 56 87
070-2128797

mikael.johansson@mariestad.se
rickard.westerberg@mariestad.s

IN2

Ulrika Karlsson
Anders Svensson

75 56 75
75 56 88

ulrika.karlsson@mariestad.se
anders.svensson@mariestad.se

IN3

Leif Blom
Annica Caldeborg

75 56 39
75 56 26

leif.blom@mariestad.se
annica.caldeborg@mariestad.se

MT1

Andreas Persson

75 56 54

andreas.persson@mariestad.se

MT2

Per-Arne Löfborg

75 56 48

per-arne.lofborg@mariestad.se

MT3

Andreas Persson

75 56 54

andreas.persson@mariestad.se

NA1

Jessica Grankvist
Annette Möhlendick

75 56 25

jessica.grankvist@mariestad.se
annette.mohlendick@mariestad.se

NA2

Sarah Apelgren
Sven Bodin

75 56 25

sarah.apelgren@mariestad.se
sven.bodin@mariestad.se

NA3

Bo Norén
Johan Wallin

75 56 25

bo.noren@mariestad.se
johan.wallin@mariestad.se

SA1a

Stefan Hall

75 56 29

stefan.hall@mariestad.se

SA1b

Tommy Appelgren
Jan Hallström

75 56 29

tommy.appelgren@mariestad.se
jan.hallstrom@mariestad.se

SA2a

Johan Andersson
Amela Tokic

75 56 29

johan.a.andersson@mariestad.se
amela.tokic@mariestad.se

SA2b

Björn Mårtensson
Malin Ohlsson

75 56 61
75 56 29

bjorn.martensson@mariestad.se
malin.ohlsson@mariestad.se

SA3a

Sten Weman

75 56 29

sten.weman@mariestad.se

SA3b

Sara Appelgren
Catarina Hane

75 56 29

sara.appelgren@mariestad.se
catarina.hane@mariestad.se

TE1

Daniel Granath
Maja Persson Riis

75 56 26

daniel.granath@mariestad.se
maja.persson-riis@mariestad.se

TE2

Maja Ohlsson
Kaj Århäll

75 56 26

maja.ohlsson@mariestad.se
kaj.arhall@mariestad.se

TE3

Elisabet Ericsson
Kaj Århäll

75 56 26

elisabet.ericsson@mariestad.se
kaj.arhall@mariestad.se

VO1

Malin Ericsson
Morgan Forsberg

75 56 73
75 56 91

malin.a.eriksson@mariestad.se
morgan.forsberg@mariestad.se

VO2

Ingela Kjellander
Wivianne Schough

75 56 28

ingela.kjellander@mariestad.se
wivianne.schough@mariestad.se

VO3

Malin Ericsson
Oscar Hasslekvist

75 56 73
75 56 91

malin.a.eriksson@mariestad.se
oscar.hasslekvost@mariestad.se

IMPRE

Richard Thorell

75 56 32

richard.thorell@mariestad.se

IMIND

Lena Albertsson

073-4415245

lena.albertsson@mariestad.se

IMSPR3a

Åke Strandin
Markus Skoog

75 56 35

ake.strandin@mariestad.se
markus.skoog@mariestad.se

IMSPR3b

Eva Eivorsdotter
Shina Jooyaei

75 56 35
75 56 23

eva.eivorsdotter@mariestad.se
shina.jooyaei@mariestad.se

IMSPR6a

Britt Hellqvist
Karl Larsson

75 56 35

britt.hellqvist@mariestad.se
karl.larsson@mariestad.se

IMSPR6b

Eva Eivorsdotter
Carina Ehn

75 56 35
75 56 78

eva.eivorsdotter@mariestad.se
carina.ehn@mariestad.se

IMSPR6c

Carlos Zelada
Roudi Rashid

75 56 33
75 56 23

carlos.zelada@mariestad.se
roudi.rashid@mariestad.se

IMSPR9a

Britt Hellqvist
Karl Larsson

75 56 35

britt.hellqvist@mariestad.se
karl.larsson@mariestad.se

IMSPR9b

Sofia Critchley
Åke Strandin

75 56 35

sofia.critchley@mariestad.se
ake.strandin@mariestad.se

GYSÄR

Jonas Imberg

75 56 52

jonas.imberg@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-12
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Reception
Telefon: 0501- 75 56 00
E-post: Vadsbogymnasiet

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga