Vadsbogymnasiet - Nära dig

En laptop till varje elev på Vadsbogymnasiet!

En dator per elev (1-till-1) är en pedagogisk investering som hjälper elever i alla åldrar. Fler och fler skolor ser fördelen med att erbjuda sina elever en laptop under studieperioden. Från och med terminsstart 2011 kommer även de elever som börjar på Vadsbogymnasiet få var sin dator.
Anledningarna till att Vadsbogymnasiet nu har gjort denna investering är flera. En egen dator i undervisningen stimulerar de som redan har lätt för sig, likväl underlättar för de som har det svårare. Forskning visar att elever som får denna förmån har högre benägenhet att lära och ägnar mer tid åt skolarbete än de som inte får tillgång till egen dator. En dator per elev ses som en förutsättning för att eleverna i skolan ska kunna ta del av en mer flexibel undervisning samt förberedas för den miljö som eleven möts av i samhället.  Att kunna använda
IT-verktyg som ett arbetsredskap är en baskunskap. Både arbetsliv och högskolestudier förutsätter en digital kompetens. Tanken är att eleven använder sin dator under studieperioden, efter avslutad utbildning lämnas datorn tillbaka. Eleven kan då även välja att köpa loss sin dator.

Varför 1-till-1


·         Öka möjligheten att förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv
·         Använda IT-verktyg som ett naturligt arbetsredskap i lärandet
·         Möjliggöra fler alternativa lärsituationer
·         Underlätta arbetet med formativ bedömning
·         Ge alla elever möjlighet att utveckla sin digitala kompetens och på så sätt
          även utjämna de
          socioekonomiska skillnaderna
·         Öka möjligheter till individualiserat lärande
·         Möjliggöra ökad måluppfyllelse
Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga