Vadsbogymnasiet - Nära dig

Demokratitorg 10 april

Västra Götalandsregionens politiker möter och samtalar med unga människor vid Demokratitorg som ordnas regelbundet på gymnasieskolor i Västra Götaland. Sedan starten har 75 demokratitorg genomförts.

Demokratitorget på Vadsbogymnasiet genomförs i matsalen mellan 13.30 och 15.30 med IP3 och TE2.

Ett Demokratitorg genomförs på olika gymnasieskolor, i en stor lokal som är möblerad till fem stationer. Varje station bemannas av en eller flera politiker från Västra Götalandsregionen och en samtalssekreterare som antecknar det som sägs.

Vid varje station diskuteras en frågeställning eller ämnesområde, allt ifrån kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer allmänna frågor om vad som krävs för att Västra Götaland ska vara en attraktiv plats att leva och bo i.

40-60 elever medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna. Samtalssekreteraren antecknar det som sägs, primärt handlar det om att fånga det som eleverna säger. Anteckningarna kommer i realtid upp på en projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner.

Efter genomfört Demokratitorg sammanställs anteckningarna i en rapport. Denna rapport kan med fördel användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och deltagande skolor.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga