Vadsbogymnasiet - Nära dig

Ulfs forskning presenteras internationellt

Sedan 1,5 år tillbaka lägger Vadsbogymnasiets lärare Ulf Ryberg 20% av sin tid på undervisning medan övriga 80% ägnas åt forskarutbildning vid Göteborgs Universitet.

Ulfs forskarutbildningsämne är matematikdidaktik och inom ramen för den kommande avhandlingen har Ulf tillsammans med lärarna Bo Norén, Beata Persson och Kaj Århäll genomfört en forskningsstudie med matematikundervisningen i fokus.

Studien har genomförts på elever från Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet inom området derivata och analys av resultatet pågår.

Som en del av forskningsprocessen har Ulf skickat in ansökan om att få presentera studien vid två internationella konferenser vilka båda har accepterat Ulfs bidrag. Den första presentationen äger rum i Kiel, Tyskland i slutet av juli och är en del av PME (Conference of the International group for the Psychology of Mathematics Education). PME hålls en gång per år och samlar forskare inom matematikdidaktik från hela världen. Läs mer om konferensen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den andra presentationen äger rum i Göteborg i början av september och är en del av WALS (World Association of Lesson Studies). WALS är också en årlig konferens vilken i år för första gången hålls utanför Asien. Här kommer Ulf tillsammans med doktorandkollegor diskutera lärarnas roller i forskningsprocessen. Läs mer om konferensen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga