Vadsbogymnasiet - Nära dig

Ulf har avlagt licentiatexamen

Onsdagen den 11/6 försvarade Vadsbogymnasiets lärare Ulf Ryberg sin licentiatuppsats vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Granskare och opponent var docent Iiris Attorps från högskolan i Gävle och examinator var professor Jan-Eric Gustafsson från Göteborgs universitet.

Ulfs forskarutbildningsämne har varit ämnesdidaktik med inriktning mot matematik. Försvaret av uppsatsen innebar den avslutande examinationen inom ramen för 2,5 års doktorandstudier vilka nu lett fram till en filosofie licentiatexamen.

Ulfs har använt en klassrumsbaserad forskningsansats i form av Learning Study vilket kan beskrivas som en hybrid mellan den japanska modellen Lesson Study och Design Experiment. Inom en Learning Study sker ett samarbete mellan forskare och lärare och syftet är att analysera hur innehållets behandling under lektionerna påverkar elevernas lärande.

Den empiriska studien har genomförts tillsammans med tre lärare på Vadsbogymnasiet och behandlar det matematiska begreppet derivata. Resultatet av studien ställs i uppsatsen i relation till tidigare forskningsresultat och förutom i form av kommande tryckta publikation har Ulf också presenterat och diskuterat studiens resultat vid internationella konferenser.

Närmaste uppdraget för Ulf är konferensen International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 38) som hålls i Vancouver, Kanada, den 15-20 juli. Ulf har fått sitt bidrag accepterat och vid sidan av presentationen av de egna resultaten innebär konferensen också en möjlighet att diskutera matematikundervisningens upplägg och innehåll med forskare från de flesta av världens länder.
Läs mer om konferensen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till hösten kommer Ulf åter arbeta 100 % inom Mariestads kommun och merparten av tiden kommer ägnas åt undervisning på Vadsbogymnasiet. I tjänsten ingår också en roll som handledare inom den statliga satsningen matematiklyftet vilket är en lärarfortbildning med fokus på kollegialt lärande.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga