Vadsbogymnasiet - Nära dig

Yrkesproven igång

Upp till bevis! Sista veckorna på gymnasiet får yrkeseleverna visa vad de lärt sig under sina tre år på utbildningen.

Yrkesproven/gymnasiearbetet genomförs i slutet av sista terminen på gymnasiet. På El- och energiprogrammet är det fyra stycken moment som måste klaras av för att eleven ska bli certifierad elektriker. De fyra momenten är:

- Motorövning (fram och back)
- Felsökning (hitta 5 av 10 fel)
- Trapphusövning (koppling och programmering)
- Väggen (elinstallation)

De olika momenten bedöms av en externa handledare. Handledarna har också innan yrkesproven startar, även godkänt elevernas ritningar. Vissa moment tar en vecka att genomföra.

På Bygg- och anläggningsprogrammet ska eleverna montera en dörr och ett fönster samt tillhörande foder, lägga tak och montera kantelement.

På Industritekniska programmet gäller det att visa upp sina kunskaper i den inriktning man valt, dvs programmering (CAD) och svetsteknik

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga