Vadsbogymnasiet - Nära dig

Nya rutiner frånvaro-SMS

SMS till vårdnadshavare nu även vid anmäld frånvaro.

Efter analys av elevresultaten från förra läsåret kan skolledningen se ett samband mellan sjunkande resultat och ökad frånvaro. Skolan har därför satt som mål att främja närvaro i undervisningen för att möjliggöra högre måluppfyllelse.

Detta innebär att vi valt att göra förändringar i informationen till vårdnadshavare vid frånvaro och ett SMS kommer därför att skickas även om frånvaro anmälts till skolan. Det nya är alltså att det går iväg ett sms vid både giltig och ogiltig frånvaro samt vid Idrott ej ombytt. Vi måste ha samma sms-meddelande på alla frånvaroanledningar, så nu står det

”(ELEVENS NAMN) har ej deltagit i lektion på Vadsbogymnasiet.”

OBS! Ett sms innebär alltså inte automatiskt att eleven har ogiltig frånvaro, utan eleven registreras med rätt (giltig eller ogiltig) frånvaroanledning i vårt elevregister.

Skolan kommer även att vara återhållsamma med att bevilja ledigheter.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga