Vadsbogymnasiet - Nära dig

Första utställningen i kuben för mänskliga rättigheter

NA1s tolkning av kuben

Den första utställningen i kuben, som står på Vadsbogymnaisets skolgård, tolkade naturprogrammets årskurs ett. De har tittat på hur arbetsvillkoren ser ut i andra delar av världen. Hur ser rätten till vila och fritid ut där?

NA1:s tolkning av artikel 24

Enligt de mänskliga rättigheterna har alla personer rätt till både fritid och betald semester. Det innebär att det ska finnas begränsningar i hur mycket vi ska arbeta samt att vi ska kunna vara lediga med betalning.

De svenska lagarna om anställning innebär trygghet och skydd. Det finns bestämmelser kring hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år samt regleringar kring rätten till fritid och betald semester.

Två rum

I andra delar av världen ser dock arbetsvillkoren annorlunda ut vilket det första rummet i kuben symboliserar. NA1 har valt att fokusera på textilindustrin som många gånger inte uppfyller de krav på fritid och betald semester som vi ser som självklart i Sverige. Vi har delat in kuben i två rum. I det första rummet så syns en kalender fylld av arbete, en klocka som aldrig stannar, en symaskin och lite bilder samt statistik.

När man tittat klart i rummet drar man bort gardinerna och kommer in i kubens andra rum som symboliserar vår syn på vila och fritid. Här finns en strand, hav, solstol, ukelele och andra saker som symboliserar semester. Poängen med installationen är att visa hur annorlunda det kan se ut i världen när det kommer till artikel 24 – vila och fritid.

17 mål för hållbar utveckling skall vara uppnådda till år 2030. Mål nummer 8 handlar om anständiga arbetsvillkor.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga