Vadsbogymnasiet - Nära dig

Sista skolveckan

Elever i cafeterian

Information om sista skolveckan för åk 1 och 2.

Schema ska följas

Alla elever under veckan ska följa sitt schema, alltså inte ledigt från några lektioner. Åk (årskurs) 1 har paddling och cykling längs Göta kanal en av dagarna i veckan.

Avslutning 13 juni

Avslutningen för eleverna i åk 1 och 2 äger rum torsdag förmiddag den 13 juni.

Åk 2 och gymnasiesärskolan samlas klockan 8.30 för avslutningsfika i matsalen.
Åk 1 samlas klockan 9:30.

Utöver detta har olika program olika upplägg för förmiddagen. Skoldagen slutar 12. Denna dag serverar vi ingen lunch på skolan.

Studentdagen 14 juni

Åk 3 tar sin student den 14 juni. Detta innebär att eleverna i åk 1 och 2 är lediga denna dag. För ett antal av eleverna i åk 2 innebär studentdagen att man agerar ”utkastare”. Vi vill att detta ska ske under värdiga former och att utkastarna respekterar gällande trafikregler. ”Utkastarna” kommer att erbjudas mat 11.00 – 12.00 i Tunaholmsskolans matsal och ska därefter vidare till Karlsholme.

Vadsbogymnasiet och Mariestads kommun har ordningsregler som ska efterföljas. En av dessa är att man inte får dricka alkohol. Om en elev är påverkad av alkohol under skoltid är skolans policy att eleven skickas hem eller hämtas av vårdnadshavare. Vi kommer att beslagta eventuell alkohol i skolan.

Från skolans sida hoppas vi och tror att alla inblandade parter vill bidra till en värdig avslutning på läsåret!

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga