Vadsbogymnasiet - Nära dig

Då kommer CSN

Utbetalningsdagar för läsåret 2019/2020.


  • 31 januari 2020
  • 28 februari 2020
  • 31 mars 2020
  • 30 april 2020
  • 29 maj 2020
  • 30 juni 2020

Datumet för din första utbetalning av studiebidraget beror på i vilken månad du fyller 16 år.

Då kommer första utbetalningen

Månad du fyller 16 år

Månad när du får din första utbetalning

Januari–juni

September

Juli–september

Oktober

Oktober–december

Januari


Läs mer om studiebidraget och CSN på vadsbogymnasiet.se/CSN

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga