Vadsbogymnasiet - Nära dig

Anmälan om frånvaro

Det är viktigt att du anmäler frånvaro när du är sjuk eller är borta av annan orsak.

Anmälan om sjukdom eller annan frånvaro

Anmäl till din mentor eller till expeditionen tel: 0501-755600. Anmälan ska göras mellan kl. 07.30-09.00.

Om du blir sjuk under skoldagen tar du kontakt med din mentor eller annan lärare. Om de inte är på plats kan anmälan om frånvaro ske i receptionen.

SMS till vårdnadshavare både vid giltig och ogiltig frånvaro
Vid alla typer av frånvaro får vårdnadshavare ett SMS. Det gäller giltig och ogiltig frånvaro samt när eleven inte varit ombytt på idrotten. Ett sms innebär alltså inte automatiskt att eleven har ogiltig frånvaro, utan eleven registreras med rätt (giltig eller ogiltig) frånvaroanledning i vårt elevregister. Meddelandet ser ut på samma sätt oavsett typ av frånvaro.

”(ELEVENS NAMN) har ej deltagit i lektion på Vadsbogymnasiet.”

Läs med om frånvaro och ledighet på vadsbogymnasiet.se/franvaro

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga