Vadsbogymnasiet - Nära dig

Student 2020

Studenten genomförs på annat sätt än traditionellt. Detta för att minska risken för spridning av covid-19.

Studenten firas, men inte på samma sätt som vanligt

Studenten närmar sig och för många elever är det en efterlängtad högtid. Samtidigt måste vi förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har uttryckt att situationen är allvarlig och att det nu är viktigt att skolorna planerar för alternativ till det traditionella firandet.

Skaraborgs skolchefer har enats om att det på grund av rådande rekommendationer och förbud, i år blir ett annorlunda firande av student och skolavslutning runtom i Skaraborg. Så även i Mariestad. Lika för alla skolor i Skaraborg är att vårdnadshavare och andra anhöriga inte kommer att kunna närvara.

Studenterna planerar tillsammans med skolledning

Exakt hur studentdagen kommer att se ut för Vadsbogymnasiets elever håller skolledningen och studentkommittén på och planerar. I denna planering deltar även Polismyndigheten och Mariestad kommuns säkerhetssamordnare. Tisdagen den 19 maj fattar utbildningsnämnden beslut om hur studentfirandet kommer att utformas. Därefter publiceras informationen här på Vadsbogymnasiet.se och på lärplattformen Bryggan.

- Vi i skolledningen förstår att det finns många frågor och oro kring hur det blir med årets studentfirande, säger Erik Eriksson, avdelningschef för Vadsbogymnasiet. Men även om inget är sig likt i vårt samhälle våren 2020 så ska vi göra vårt allra bästa för att arrangera en så festlig och högtidlig studentdag vi bara kan. Vi vill planera detta i samarbete med vår studentkommitté och så fort vi vet mer om hur dagen kommer att bli kommer vi att informera alla studenter och vårdnadshavare.

Andra arrangemang som studentbal och korteger av olika slag anordnas inte av skolan, information om dessa ges av respektive arrangör.

FAQ student och skolavslutning - Skaraborg

Kommer ni att ställa in studentfirandet?
Nej, vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira.

Varför blir det inget traditionellt firande av student?
Vi måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper. Vi måste även förhålla oss till det förbud mot att anordna allmänna sammankomster för över 50 personer som regeringen utfärdat. Situationen är allvarlig och påverkar även firandet av student.

Kan ni förstå besvikelsen hos blivande studenter när de inte får fira på traditionellt sätt?
Absolut, vi har full förståelse och känner med dem, att sluta gymnasiet ska ju vara en fest. Men vi tror också att det finns en förståelse för att vi alla måste hjälpas åt i detta allvarliga läge. Vi ska göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt

Det är ju ett antal veckor kvar till studenten. Är det inte för tidigt att bestämma hur det ska bli?
Ingen vet hur smittspridningen utvecklas men inget tyder på att livet återgår till det normala om några veckor. Förbudet mot att arrangera allmänna sammankomster för över 50 personer gäller till och med årsskiftet. Många evenemang som innebär större samlingar av människor har ställts in i vår och i sommar. Det är allt från konserter och musikfestivaler till sportevenemang. Traditionella studentfiranden är också evenemang där väldigt många människor samlas. Vi tror att det blir svårt att ha ett traditionellt studentfirande och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Hur kommer det alternativa firandet se ut?
Studentfirande kommer att se olika ut på skolorna runt om i Skaraborg. Varje skolenhet planerar och organiserar sitt eget firande. Lika för alla skolor är att vårdnadshavare inte kommer att kunna närvara.

När kan jag räkna med ett besked om hur studenten ska firas i Mariestad?
Frågan behandlas just nu av skolledningen och studentkommittén. Beslut ska tas i utbildningsnämnden den 19 maj. Därefter kan vi gå ut med information om årets studentfirande.

Kommer eleverna att vara delaktiga i utformningen?
Vi rekommenderar att man för en dialog med skolornas elevråd. Det är ju för elevernas skull som firandet arrangeras.

Hur blir det med bal, kortege och liknande?
Den typen av arrangemang är inte något som arrangeras av skolan och därmed inte skolans ansvar. Vi rekommenderar ändå våra studenter att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vad säger ni om studenterna ändå samlas för eget firande?
Vi rekommenderar våra studenter att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Även om man inte är rädd om den egna hälsan så har man ett ansvar gentemot andra personer i samhället.

Vad säger Folkhälsomyndigheten om privata studentfiranden?
Folkhälsomyndigheten uttalar sig både om skolors arrangemang och om vad som gäller för privata tillställningar. Det är viktigt att du tar del av informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/infor-studentexamen-2020/länk till annan webbplats

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga