Vadsbogymnasiet - Nära dig

Distans-undervisning

Här finns information om distansundervisning med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras löpande så länge distansundervisning pågår.

Gymnasieskolans treåriga program, introduktionsprogrammen samt vuxenutbildningen övergick till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars. Beslutet gäller tills vidare och grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning. Gymnasiesärskolan omfattas inte av beslutet, undervisning för dessa elever sker som vanligt i skolans lokaler.

Undervisning på Bryggan

Undervisningen kommer att ske på distans via lärplattformen Bryggan. Eleverna följer sitt ordinarie schema även under distansundervisning. Det innebär att ansvarig lärare kommer finnas tillgänglig för undervisning och handledning under schemalagd lektionstid. På Bryggan finns så kallade kursrum för varje grupp eller klass. Där kommer kommunikation och uppgiftsinlämning att ske. Det finns också ett rum för varje program/utbildning där övergripande information till eleverna kommer att finnas.

De viktigaste funktionerna på Bryggan - film av Maja Ohlssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro och frånvaro

Ansvarig lärare har kontakt med eleverna och för närvaro som vanligt via Skola24. Elever som är sjuka eller inte kan delta i undervisningen ska anmäla sin frånvaro som vanligt via Skola24. Läs mer på sidan Anmäla frånvaro.

Viss undervisning i skolans lokaler

Från och med vecka 18 görs vissa avsteg från distansundervisningen. Det gäller lektioner, prov och praktiska moment som är svåra att genomföra på distans och som krävs för att elever ska kunna få ut sin examen eller slutbetyg vårterminen 2020.

De elever som kan komma att bli berörda är elever i årskurs tre på treåriga program och elever som går sista terminen på introduktionsprogrammen. Berörda elevgrupper kommer att kallas in av sin undervisande lärare, och det gäller enbart ett fåtal utvalda lektioner för ett fåtal klasser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande/praktik kommer att genomföras i så stor utsträckning som möjligt. Varje programs APL-ansvariga lärare kommer ta kontakt med berörda elever via Bryggan.

Beställa lunch
Vi erbjuder varm lunch till dig som är elev på Vadsbogymnasiet eller som är elev på annat gymnasium men bor i Mariestad. Beställ lunch senast onsdagar klockan 14. 
Läs mer om beställning av lunch.

Hämta läromedel och låna böcker

För att fullt ut kunna delta i distansundervisningen behöver eleverna tillgång till sina läromedel. Skolan är öppen dagtid och elever som behöver hämta material i sina elevskåp är självklart välkomna att göra detta. Friska elever kan även låna böcker i skolbiblioteket.

Elevhälsan och datorsupport
Elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och administration arbetar på plats och kan nås via e-post, PIM eller telefon. Se kontaktuppgifter under Kontakt på den här webbplatsen.

Skolans datorsupport är öppen som vanligt. Då vi har färre besök än vanligt vill vi gärna att du ringer innan så att personal är på plats när du kommer. Läs mer på sidan Support elevdatorer.

Möten med vårdnadshavare

Vid behov av möte mellan skolan och vårdnadshavare kommer det i största möjliga mån att genomföras digitalt.

Stort ansvar på både skola, elever och vårdnadshavare

Ansvaret för att få undervisningen att fungera ligger främst på oss som skola. Det ligger även ett stort ansvar på elever och vårdnadshavare. Elever kommer i större utsträckning behöva ta eget ansvar för planering av sin skoldag och genomförande av skoluppgifter. Vårdnadshavare förväntas hjälpa sina barn med detta. Elevens mentor ser till att eleven får den information och kunskap som krävs för distansutbildning.

Studiemedel

När det gäller studiemedel meddelar regeringen att så länge undervisning bedrivs (och elever deltar), även på distans, betalas studiemedel ut.

Jobba vid sidan av skolan

Vid distansundervisning gäller samma principer som vid skolförlagd undervisning, du ska vara närvarande under schemalagd tid. Precis som tidigare kan du som elev arbeta vid sidan av dina studier förutsatt att du gör det vid tider då du inte ska delta i undervisning.

Läs mer i vårt förtydligande om jobb vid sidan av skolan under period av distansundervisning.PDF

Frågor om distansundervisningen

Om du har frågor om distansundervisningen kan du vända dig till ansvarig mentor eller rektor. Se kontaktuppgifter under Relaterad information på den här sidan.

Vi har goda möjligheter att med dagens teknik bedriva distansundervisning. Samtidigt är den här snabba omställningen en utmaning. Vi hoppas att vi kan hjälpas åt för att få det här att fungera på bästa möjliga sätt.

Bookmark and Share

Relaterad information


Länkar

Information om studenten 2020
E-tjänst för att beställa lunchlänk till annan webbplats

Kontakt

Reception/administration
Telefon (växel): 0501-75 56 00
E-post: Vadsbogymnasiet

Erik Eriksson
Avdelningschef
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Erik Eriksson

Malin Ohlsson
Programrektor
Barn- och fritidsprogrammet - Introduktionsprogrammen - Samhällsvetenskapsprogrammet
Telefon: 0501-75 56 02
E-post: Malin Ohlsson

Torbjörn Pettersson

Programrektor
Bygg- och anläggningsprogrammet - El- och energiprogrammet - Industritekniska programmet - Marinteknikprogrammet - Teknikprogrammet - Gymnasial lärlingsutbildning
Telefon: 0501-75 56 03
E-post: Torbjörn Pettersson

Ewa Hjerpe
Programrektor
Ekonomprogrammet - Estetiska programmet - Naturvetenskapsprogrammet - Vård- och omsorgsprogrammet
Telefon: 0501-75 56 04
E-post: Ewa Hjerpe

Johan Östlund
Rektor särskolan (grund och gymnasium) samt särskild undervisning för vuxna
Telefon: 0501-75 52 72
E-post: Johan Östlund

Urban Tengman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: Urban Tengman

Carina Löfström
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 14
E-post: Carina Löfström

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga