Vadsbogymnasiet - Nära dig

Coronaanpassad skola

Glad kille som står lutad mot väggen

Den 29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om nya skärpta lokala råd för vårt område. Skolan berörs inte i så stor utsträckning av dessa nya råd, men vi kommer att fortsätta att anpassa vår verksamhet utifrån gällande råd och rekommendationer för att kunna bedriva en säker undervisning på plats.

Vadsbogymnasiet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risk för smittspridning. Vi har anpassat lektionsschemat och justerat vilka salar vi använder för att underlätta att vi alla ska kunna hålla distans. Vi undviker stora samlingar. Vi har utökat städning och ventilationen i skolan har ökats. Vi har anpassat vår lunchservering med att minska antalet sittplatser i restaurangen med 35 procent och justerat lunchtider för att minska köer och undvika trängsel. Vi har handsprit tillgänglig i skolans lokaler. Vi genomför informationsinsatser till elever och personal kring myndigheternas rekommendationer.

Huvudregeln enligt regeringsbeslut är att undervisning ska bedrivas på plats i gymnasieskolan hösten 2020. Vi följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Nya råd påverkar idrottsutbildningar

Våra idrottsutbildningar påverkas av de nya råden. De föreningar vi samarbetar med kring vår specialidrottsutbildning kommer inte att genomföra träningar och matcher i normal utsträckning med anledning av de nya råden. Därför kommer även skolan att gå över till teorilektioner och enbart individuell träning under en period. Denna anpassning planerar vi i samarbete med bland annat IBK Lockerud och Mariestads BOIS

Följ myndigheternas rekommendationer

Vi uppmanar alla elever att följa myndigheternas rekommendationer.

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Stanna hemma vid minsta symtom.

Om familjemedlem är sjuk

Friska gymnasieelever, elever vid vuxenutbildningen och Dacapo som finns i ett hushåll där någon annan bekräftats smittad av Covid-19 ska följa de förhållningsregler man fått från Smittskyddet vilket kan innebära att man ska vara hemma.

Nya råd för att bromsa smitta - Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga