Vadsbogymnasiet - Nära dig

Distansundervisning

Tjej sitter vid köksbord med bärbar dator

Just nu gäller växelvis distansundervisning för årskurs 2 och 3.

Regeringen beslutar att ge Sveriges gymnasieskolor möjlighet att bedriva distansundervisning om det behövs för att minska trängseln i skolan. Med anledning av detta har vår huvudman beslutat att vi ska övergå till delvis distansundervisning på Vadsbogymnasiets 3-åriga program från och med tisdagen den 24 november.

Från och med den 24 november övergår årskurs 2 och årskurs 3 på det treåriga gymnasiet delvis till distansundervisning. De två årskurserna kommer varannan vecka att ha undervisning på distans.

Schema för distansundervisning:

v. 48 - årskurs 3
v. 49 – årskurs 2
v. 50 – årskurs 3
v. 51 – årskurs 2

Årskurs 1 kommer att ha skolförlagd undervisning fullt ut under hela perioden

Enskilda grupper eller klasser kan komma att ha lektioner på skola även under distansveckan. Lärare informerar i så fall berörda elever om detta planerats.

All distansundervisning följer ordinarie schema, undervisningen sker via Teams och närvaro registreras för på varje lektion. Alla elever förväntas vara med på Teams både via ljud och bild.

APL

APL – arbetsplatsförlagd utbildning berörs inte av förändringarna om distansundervisningen. De elever som har APL under perioden fram till jul är ute samtliga planerade APL-dagar, oavsett om det är distansvecka eller inte.

Om beslutet

Beslutet gäller fram till jul, det vill säga i 4 veckor.

Beslut om distansundervisningen fortsätter efter jullovet kommer att fattas före jullovet. Men eftersom pandemiläget ständigt förändras är det viktigt att elever tittar på hemsida och Bryggan i slutet på lovet för att se om nya beslut tagits under ledigheten.

Matlådor

Matlådor för de elever som studerar på distans kommer att finnas tillgängliga via e-tjänst för beställning med start av leverans från onsdag 2020-11-25.

Beställningen vara inlagd i e-tjänsten före kl. 14:00 onsdagen i veckan före den aktuella uthämtningsveckan.

Elever som bor i Töreboda och Gullspång kan via sina kommuners hemsidor hitta information om beställning av matlådor.

Beställning av matlådor, E-tjänstlänk till annan webbplats

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga