Vadsbogymnasiet - Nära dig

Tillgänglighet på vadsbogymnasiet.se

Vadsbogymnasiet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vadsbogymnasiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vadsbogymnasiet.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Listor är inte alltid kodade som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • En del rubriker och tabeller saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Länkar urskiljs ibland bara med färg och kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter och fält som har färger som kan vara svåra att se.
 • Dela-funktionen är inte tillgänglig.
 • Bilder som också är länkar har ibland otydliga namn.
 • Menyn går bara att fälla ut med hjälp av musen.
 • Webbplatsen saknar uppdelning i sektioner som annars underlättar vid navigering med skärmläsare.
 • Det kan vara svårt för användare med skärmläsare att förstå syftet med kryssrutor då de saknar namn.
 • Det saknas tydlig och samlad information om fel som uppstått i formulär.
 • Skärmläsare får inte information om att det finns områden som går att fälla ut och ihop.
 • A till Ö funktionen uppmärksammar inte skärmläsare när informationen på sidan uppdateras.
 • En del texter kan bli svåra att läsa i mindre skärmstorlekar eller vid förstoring.

Oskäligt betungande anpassning

Vadsbogymnasiet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vadsbogymnasiet har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi försöker åtgärda problemen så snart vi kan men kommer under arbetets gång hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av vadsbogymnasiet.se

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-13
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Administrationen
Telefon: 0501-75 56 00
E-post: Vadsbogymnasiets administration

 

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga