Vadsbogymnasiet - Nära dig

Introduktionsprogrammen

Elever sitter vid en bänk med böcker och ler mot kameran

Introduktionsprogrammen är anpassade för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program. Här sätts dina behov i centrum och du får en trygg studietid.

Programinriktat val

Du kan läsa programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i:

  1. svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt tre andra ämnen
  2. svenska/svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen
  3. svenska/svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen

På programinriktat val får du möjlighet att inrikta dig mot ett specifikt nationellt program. Du kan välja att inrikta dig mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Målet är att du ska kunna antas till det nationella programmet så snart som möjligt.

Individuellt alternativ

Om du saknar behörighet till ett nationellt program och har låg motivation kan du läsa individuellt alternativ. Utbildningen är anpassad efter dina behov och kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiala kurser. Du kan läsa teoretiska och praktiska kurser eller göra praktik på en arbetsplats. Individuellt alternativ kan ta dig vidare till yrkesintroduktion eller hjälpa dig att få ett arbete eller en praktikplats.

Språkintroduktion

Om du nyss har kommit till Sverige och har ett annat modersmål än svenska kan du läsa språkintroduktion. Du lär dig svenska språket och förbereder dig för ett nationellt program. När du kommer till språkintroduktionen bedöms dina kunskaper. Därefter får du en individuell studieplan som är anpassad efter dina kunskaper.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-24
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Malin Ohlsson
Programrektor
Telefon 0501-75 56 02
E-post: Malin Ohlsson

AnnaKarin Malmén
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: AnnaKarin Malmén

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga