Vadsbogymnasiet - Nära dig

Så är gymnasiet uppbyggt

Poäng

Alla program omfattar minst 2500 gymnasiepoäng, uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktning, programfördjupning, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Gymnasiegemensamma ämnen

I alla program finns en kärna av ämnen som är lika för alla som går programmet. På yrkesprogrammen omfattar de 600 poäng och på de högskoleförberedande programmen mellan 1100 och 1250 poäng.

Programgemensamma ämnen

Ger varje program sin speciella karaktär.

Inriktning

Är den väg du väljer inom programmet. Valet gör oftast inför årskurs 2.

Programfördjupning

Ger dig möjlighet att bredda och/eller specialisera dig ytterligare inom programmet och inriktningen du valt. Omfattningen varierar mellan programmen och kurserna startar om intresset är tillräckligt stort. På yrkesprogrammen kan fördjupningarna ge dig breddade yrkeskunskaper och behörigheter och på de högskoleförberedande programmen utökad behörighet till högskolan. Exempel på programfördjupningar som erbjuds hittar du i programbladen.

Individuellt val

I varje program ingår 200 poäng där du väljer fritt ifrån skolans kursutbud. Vi erbjuder alltid kurser inom estetiska ämnen och idrott och hälsa 2. Därutöver finns ett brett urval kurser inom alla möjliga intresseområden. Elever på yrkesprogram har alltid rätt att välja de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete

På alla program görs i slutet av utbildningen ett gymnasiearbete motsvarande 100 poäng. Arbetet ska ha en tydlig koppling till ditt program och sammanfatta vad du har lärt dig under din gymnasietid. En handledare följer arbetet i dess olika faser och du kan göra det själv eller tillsammans med andra.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under minst 15 veckor ska elever på yrkesprogram ha APL på en arbetsplats. Det är en viktig del i utbildningen som kan knyta ihop teori och praktik. Du får vara på en eller flera arbetsplatser och under handledning använda dina kunskaper från skolan inom valt yrkesområde.

Moderna språk

På ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt med 100 poäng moderna språk och på samhällsvetenskapsprogrammet 200 poäng. Franska, spanska och tyska erbjuds alltid. För elever på övriga program erbjuds kurserna som individuellt val.

Modersmål

Förutsatt att det finns tillräckligt många sökande så kan du fortsätta din modersmålsundervisning på gymnasiet .

Bookmark and Share
Sidan senast uppdaterad: 2021-10-05
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Anton Holgersson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 14
E-post: Anton Holgersson

AnnaKarin Malmén
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: AnnaKarin Malmén

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga