Vadsbogymnasiet - Nära dig

Visar sina kunskaper

Gymnasiearbete för Bygg och Industri.

Under två veckor i slutet av åk 3 ägnar sig eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och Industritekniska programmet åt sina gymnasiearbeten. De ska via olika moment visa att de under sina tre år på gymnasiet fått med sig de kunskaper de behöver för att kunna kliva ut i arbetslivet.

På Bygg- och anläggningsprogrammet ingår momenten;

Fasadarbete
Montering dörrar och fönster
Montering kök
Takläkt
Grund

Eleverna ska lägga upp sitt arbete i tre delar - Planering, Utförande, Utvärdering.

På Industritekniska programmet utför eleverna olika moment beroende på vilken inriktning de valt. På CNC-inriktningen ska eleverna tillverka en tving samt skapa ett fiktivt företag och göra en kalkyl på leverans av 100 st tvingar. På svetsinriktningen tillverkas en toolbox samt att eleverna får visa upp sina kunskaper i olika svetsmetoder och jobba med plåt.

Eleverna i åk 1 har som uppgift att stämma av efteråt och se så att allt ser bra ut och är rätt uträknat.

Se bilder från gymnasiearbetet nedan samt en film från Bygg- och anläggningsprogrammet där en dörr monteras.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga