Vadsbogymnasiet - Nära dig

Yrkesproven på El är igång!

För första gången genomförs yrkesproven för elever på El- och energiprogrammet.

Yrkesproven genomförs i slutet av sista terminen på gymnasiet. Det är fyra stycken moment som måste klaras av för att eleven ska bli certifierad elektriker. De fyra momenten är

- Motorövning (fram och back)
- Felsökning (hitta 5 av 10 fel)
- Trapphusövning (koppling och programmering)
: Väggen (elinstallation)

De olika momenten bedöms av en externa handledare. Handledarna har också innan yrkesproven startar, även godkänt elevernas ritningar. Momenten ska vara klara senast onsdag v. 23. Vissa moment tar en vecka att genomföra.

Unikt för El- och energiprogrammet på Vadsbogymnasiet är att fyra av avgångseleverna gör sina yrkesprov ute på några av skolans APL-platser. Vi har elever på IMTECH, Vadsbo El, Steckmest Eltjänst och TM Automation.

Imorgon besöks programmet av konceptchefen för etg-utbildningarna samt etg-utbildningen i Trollhättan. De kommer och ser hur Vadsbogymnasiet jobbar med yrkesproven.

Lärarna på programmet hoppas kunna dela ut certifieringsdiplomen i samband med slutbetygen.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga