Vadsbogymnasiet - Nära dig

Utmärkelse av Skolverket


4-årsprogrammet har fått utmärkelse av Skolverket
4-årsprogrammet har den 15 februari 2013 tilldelats utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling". Vi har fått utmärkelsen för att vi "har ett framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling". Punkter som är viktiga i detta arbete är delaktighet, kompetensutveckling, samverkan med omvärlden, miljö, kultur och ekonomi. Utmärkelsen ges ut av Skolverket. Vi är mycket stolta över detta, och kommer att fira det när eleverna som är ute på praktik kommer tillbaka i april månad.

I vår ansökan har bl a redogjorts för följande:

Delaktighet
Vår verksamhet genomsyras av att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. De ska bli samhällsmedborgare som ska känna att de kan påverka delar i sin livssituation. De ska våga säga sin mening och delge sina tankar. Vi arbetar därför mycket med bl a värdegrundsarbete. Vi genomför julmarknader, skolresor, öppet hus och vid dessa tillfällen får eleverna självklart vara med och påverka vad som ska säljas och vad vi ska göra.
Vi har bl a renoverat alla elevsoffor på skolan, I personalgruppen jobbar vi för att vara ett högfungerande team som är effektivt och kan ge det bästa till eleverna.
Vid våra skolresor åker vi till vårt närområde, för att lära oss mer om detta.
Skolan och omvärlden
Vi försöker samarbeta bra med många olika instanser. Bl a elevernas fritidshem, habiliteringen, Lss, Dacapo, tidigare skolor och elevernas praktikplatser.
Miljö
Vi arbetar med Fairtrade och krav både teoretiskt och praktiskt i skolan. Detta har lett till att eleverna är intresserade och kunniga vid t ex besök i affärer. Vi källsorterar och lämnar på återvinningsstation.
Socialt
Vi har en elev som är med i Friendsgruppen integrerad med 3-årsprogrammen.
Kulturellt
Vi gör besök i vårt biosfärområde för att ta del av kulturen och vi går på konstutställningar.
Ekonomi
Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt för att göra eleverna medvetna om sin konsumtion och konsekvenserna av den. Till vår julmarknad hämtar vi material bl a i skogen. Vi köper även saker på second hand och förändrar. Köksutbildningen använder svamp och bär, som vi plockat tillsammans med eleverna.

Skolverket ansvarar för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Syftet med utmärkelsen är att att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga