Vadsbogymnasiet - Nära dig

Introduktionsprogram

Text på vita tavlan

Introduktionsprogrammen är anpassade för dig som inte är behörig att söka ett nationellt program.

Programinriktat val
Du kan läsa programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i:


1) svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt tre andra ämnen,

2) svenska/svenska som andraspråk, matematik och fyra andra ämnen eller

3) svenska/svenska som andraspråk, engelska och fyra andra ämnen.

På programinriktat val får du möjlighet att inrikta dig mot ett specifikt nationellt program. Du kan välja att inrikta dig mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Målet är att du ska kunna antas till det nationella programmet så snart som möjligt.

 

Yrkesintroduktion
Om du saknar behörighet till ett yrkesprogram kan du läsa yrkesintroduktion. Utbildningen kan hållas i grupp eller för en enskild elev. Du läser teoretiska kurser men får vanligtvis också göra praktik på en eller flera arbetsplatser. En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram eller hjälpa dig att få ett arbete eller en praktikplats.

Individuellt alternativ
Om du saknar behörighet till ett nationellt program och har svag motivation kan du läsa individuellt alternativ. Utbildningen är anpassad efter dina behov och kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiala kurser. Du kan läsa teoretiska och praktiska kurser eller göra praktik på en arbetsplats. Individuellt alternativ kan ta dig vidare till yrkesintroduktion eller hjälpa dig att få ett arbete eller en praktikplats.

Språkintroduktion
Om du nyss har kommit till Sverige och har ett annat modersmål än svenska kan du läsa språkintroduktion. Du lär dig svenska språket och förbereder dig för ett nationellt program. När du kommer till språkintroduktionen bedöms dina kunskaper. Därefter får du en individuell studieplan som är anpassad efter dina kunskaper.

Välkommen till oss!

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-14
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Richard Thorell
Programansvarig
Telefon: 0501-75 56 32
E-post: Richard Thorell

Birgitta Vallin
Programrektor
Telefon: 0501-75 56 02
E-post: Birgitta Vallin

Urban Tengman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: Urban Tengman

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga