Vadsbogymnasiet - Nära dig

Introduktionsprogram

För dig som...

...inte blivit behörig att söka nationellt program.

Via de fyra introduktionsprogrammen kan du uppnå behörighet, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Preparandutbildning

Ska ge behörighet till ett nationellt program, antingenhögskole- eller yrkesförberedande program. Utbildningen är anpassad dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Du läser vanligtvis ett år på heltid. Du som är behörig till ett yrkesförberedande program, men vill söka ett högskoleförberedande program  kan också läsa denna utbildning. Undervisningen sker ofta i mindre grupper och man tar hänsyn till vilka ämnen där du har svårigheter.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesförberedande program. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Du får möjlighet att skaffa kunskap inom ett eller flera yrken som intresserar dig. Du får undervisning i skolan men får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det ska också finnas möjlighet för dig att läsa de ämnen du behöver för att bli behörig. En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesförberedande program på gymnasieskolan eller hjälpa dig att få ett arbete eller praktikplats.

Individuellt alternativ

Utformas för dig som enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesförberedande program. Det är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan. Du ska få en utbildning anpassad helt efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar.
Målet är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Tänkt för dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Du ska på bästa sätt förberedas för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program.

Välkommen till oss!

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-10
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Richard Thorell
Programansvarig
Telefon: 0501-75 56 32
E-post: Richard Thorell

Birgitta Vallin
Programrektor
Telefon: 0501-75 56 02
E-post: Birgitta Vallin

Urban Tengman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 13
E-post: Urban Tengman

Dokument

ProgrambladPDF
PDF

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga