Vadsbogymnasiet - Nära dig

Temadag integration

Samhällsvetenskapsprogrammet arrangerade temadag.

Samhällsutvecklingen i Sverige och Europa visar att de demokratiska värdena aldrig går att ta för givna. I ett allt hårdare arbetsklimat med ökad främlingsfientlighet, fundamentalism och extremism blir det allt viktigare att skolan, som en viktig demokratisk institution, aktivt jobbar för demokrati och mot extremism, intolerans och främlingsfientlighet.

I samtliga styrdokument för gymnasiet är det tydligt att skolan ska arbeta med att eleverna kan göra medvetna ställningstaganden, grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingarna. I skollagen står det tydligt att:

"Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling" (1 kap 5§, Skollagen).

Med detta som utgångspunkt valde Vadsbogymnasiet att arrangera en temadag kring ämnet och fortsätter sedan arbeta med detta under läsåret. Representanter från Expo och Amnesty deltog samt Mats Andersson, som tidigare arbetat på Forum för levande historia.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga