Vadsbogymnasiet - Nära dig

Praktiska övningar

Praktiska övningar ingår i Vård- och omsorgsprogrammet, dels på skolan i vårt metodövningsrum och även det här året ute i verksamheten.

I januari hade två olika grupper tillsammans med ambulanspersonal en övning i omhändertagande av skadade på olycksplats. Ambulanspersonalen har regelbundna övningar för att förbättra sina kunskaper och kontaktade skolan för att höra om det fanns intresse att samarbeta och det fanns det naturligtvis. Eleverna som skulle spela markörer förbereddes genom att teoretiskt gå igenom sina "skador" och hur de skulle agera.

Ambulanspersonalen arbetade under övningen utifrån gällande riktlinjer även om vissa åtgärder inte gjordes på riktigt. Övriga i klassen var med som observatörer och övningen följdes senare upp i skolan med en uppgift och utvärdering. Eleverna fick beröm för sitt agerande och en väl genomförd övning.

Bookmark and Share
Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga