Boende i Mariestad

En stor fördel med att välja Mariestad som studieort är att det är förhållandevis lätt att hitta boende. Här finns mindre hyreslägenheter nära skolan och stan, och möjlighet att vara inneboende hos familj.

Som i alla städer är det bra att vara ute i god tid, men i Mariestad brukar det inte vara några problem för elever att hitta boende.

Vadsbogymnasiet ligger nära centrum och Mariestad är en ganska liten tätort. Dessutom går det bra bussförbindelser till och från skolan inom tätorten, därför spelar det inte så stor roll var i Mariestad du bor.

Kontakta hyresvärdar

För att söka boende behöver du kontakta hyresvärdarna i Mariestad. Lista på dessa finner du på Mariestad kommuns webbplats. Se länk längre er på sidan.