Elevhälsan

Hos oss finns det skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Det är viktigt att du berättar om det finns någonting med din hälsa som påverkar dina studier. Elevhälsan finns till för att stötta dig.

Kuratorer

Behöver du någon att prata med när det gäller din psykiska hälsa eller trivsel? Då kan du alltid vända dig till en kurator. De finns till för att stötta och motivera dig när du har det svårt eller bara behöver någon att bolla med. En kurator kan både erbjuda enskilda stödsamtal och samtal tillsammans med andra professioner, såsom lärare eller specialpedagoger.

Kuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att de både har samtal med individer, grupper, klasser och arbetar med frågor som rör hela skolan. Om du upplever problem kopplat till trivsel, trygghet eller studiero kan du alltid höra av dig till en kurator för att få råd och stöd, oavsett om det gäller dig, din klass eller hela skolan.

Skolsköterskor

Har du ont i huvudet, molande mensvärk eller har du skadat dig? Tveka inte att komma till skolsköterskorna för att be om råd, värktabletter eller plåster. Skolsköterskorna jobbar med att ge råd och stöd till enskilda och grupper om exempelvis hälsa, sömn, kost och stress. Tillsammans med lärare, mentorer och övrig personal inom elevhälsan arbetar skolsköterskorna för att du som elev ska må så bra som möjligt och för att du ska kunna nå dina mål.

I årskurs ett erbjuds du ett hälsosamtal hos en av våra skolsköterskor. Om du behöver prata med skolläkare kan skolsköterskorna hjälpa dig med det. Skoljournalerna från grundskolan inom kommunen överförs automatiskt till gymnasieskolan, men det tar några veckor. Journaler från skolor utanför kommunen överförs inte automatiskt utan inhämtas vid behov efter överenskommelse med dig och din vårdnadshavare.

Specialpedagoger

Om du behöver stöd eller anpassningar i dina studier kan du ta kontakt med en specialpedagog. Det finns flera olika möjligheter för dig att få en studiemiljö och studiesätt som fungerar för dig. Specialpedagogerna är en del av elevhälsan och de samverkar ofta med både lärare och rektorer för att hitta bästa möjliga lösning för elever som behöver specialpedagogiskt stöd.