Elevhälsan

Hos oss finns det skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Det är viktigt att du berättar om det finns någonting med din hälsa som påverkar dina studier. Elevhälsan finns till för att stötta dig.

Kuratorer

Behöver du någon att prata med när det gäller din psykiska hälsa och trivsel? Då kan du vända dig till en kurator. Kuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande och kan erbjuda samtal, på individ-, grupp-, och organisationsnivå, det vill säga frågor som rör skolan och livet. Om du upplever problem kring trivsel, trygghet och studiero kopplat till din psykiska hälsa, kan du alltid höra av dig till en kurator, oavsett om det gäller dig, din klass eller hela skolan.

Skolsköterskor

Skolsköterskans uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att du som elev har möjlighet att må så bra som möjligt och nå dina mål under gymnasietiden. Vi erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal som rör frågor kring trivsel, hälsa och livsstil.

Du som elev på skolan är alltid välkommen till vår mottagning. Det kan till exempel vara att du känner dig ”ur form”, vill ha rådgivning kring din hälsa, vill ändra på något i din livsstil eller prata om olika skolrelaterade svårigheter. Vi hjälper även till med enklare medicinska bedömningar och sjukvårdsinsatser. Vid behov har vi även en skolläkare att konsultera.

Specialpedagoger

Om du behöver stöd eller anpassningar i dina studier kan du ta kontakt med en specialpedagog. Det finns flera olika möjligheter för dig att få en studiemiljö och studiesätt som fungerar för dig. Specialpedagogerna är en del av elevhälsan och de samverkar ofta med både lärare och rektorer för att hitta bästa möjliga lösning för elever som behöver specialpedagogiskt stöd.