Elevinflytande

För oss är det viktigt att du som elever känner dig sedd och hörd i skolan. Vi vill att du ska kunna påverka och bidra till att skolan blir ännu bättre.

Klassråd

För att samla in information från elever har vi klassråd. Två gånger per termin lyfter klassen frågor om trygghet och studiero, ledning och stimulans i undervisning, skolans arbete för att främja närvaro och andra aktuella frågor för klassen.

Programråd

Efter klassrådet får två representanter per klass träffa sitt programs rektor på ett programråd. Där berättar eleverna om vad som diskuterades på klassrådet och rektorn följer upp vad som har gjorts sedan senaste programrådet.

Elevråd och andra forum för elevinflytande

När programråden är klara samlas skolans elevråd för att diskutera frågorna ytterligare.

Förutom klassråd, programråd och elevråd har vi andra typer av forum för elevinflytande. Enskilda lärare och arbetslag utvärderar den pedagogiska verksamheten med hjälp av exempelvis enkäter och intervjuer för att förbättra verksamheten så att du som elev för bästa möjliga förutsättningar att nå dina mål.

Elevskyddsombud

Ett elevskyddsombud är en person som du kan vända dig till för att berätta om problem som behöver diskuteras med skolans ledning. Det kan handla om att någonting är trasigt och utgör en fysisk fara eller att det är orolig stämning i din klass.

Ombud per program

 • Anton Franzén, AGY
 • Victor Andersson, BA
 • Max Lund, BF
 • Edvin Appelgren, EE
 • Märta Grimlund, EK
 • Oskar Jansson, FS
 • Axel Blom och Arvid Andersson, IN
 • Ruta Tesfay, IM
 • Lucas Sterner, MT
 • Mohammad Ghulam, NA
 • Ludvig Ek, SA
 • Carl Reinert, TE
 • Tamouz Moustafa, VO