Frånvaro och sjukanmälan

Om du är sjuk eller är tillfälligt frånvarande ska du anmäla din frånvaro via Skola24. Vill du vara ledig för en aktivitet eller resa? Då måste du ansöka om ledighet till din mentor.

Anmäl frånvaro

Om du är sjuk eller är tillfälligt frånvarande ska du anmäla din frånvaro via Skola24. Du kan göra anmälan via appen, skola24.se eller via telefon. Om du är under 18 år kan du bara anmäla via telefon till Skola24.

Anmäl frånvaro via app

Välj domän mariestad.skola24.se.

Anmäl frånvaro via webben

Välj domän mariestad.skola24.se.

Anmäl frånvaro via telefon

Skapa användarkonto Skola24

När du börjar på gymnasiet får din/dina vårdnadshavare fylla i digitala blanketter. Där får den/de ange sin e-postadress. Efter lite administrativt arbete från skolan och Skola24 får din/dina vårdnadshavare en aktiveringskod på e-post som används för att skapa användarkonto. Glöm inte att välja domän mariestad.skola24.se vid aktivering.

Om du blir sjuk under skoldagen

Efter klockan 12 anmäler du frånvaro via appen eller webben, då är telefonen stängd. Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare hjälpa dig eftersom att du inte kan anmäla frånvaro på annat sätt än per telefon.

Meddela alltid din mentor om du blir sjuk under dagen så att hen vet varför du är borta. Om du inte får tag på din mentor kan du kontakta skolans reception. Tänk på att du eller din vårdnadshavare alltid behöver göra frånvaroanmälan till Skola24.

Om du är under 18 år får din vårdnadshavare alltid ett meddelande om du är frånvarande, oavsett om frånvaron är giltig eller inte.

Vårdbesök

Ska du till tandläkaren eller vårdcentralen? Glöm inte att du måste anmäla frånvaro. Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare anmäla din frånvaro i appen eller via webben.

Längre sjukfrånvaro

Om du vet att du kommer vara sjuk en längre period kan du eller din vårdnadshavare lägga in flera dagar via Skola24. Tänk på att annan typ av ledighet ska beviljas, du kan läsa mer om det under rubriken Ledighet längre ner på den här sidan.

Frånvaromeddelande till vårdnadshavare

Om du är under 18 år skickar Skola24 alltid ett sms om frånvaro, oavsett om frånvaron är giltig eller inte.

Ledighet

Behöver du ta ledigt? Då kan du ansöka om ledighet via ledighetsansökan.

Du kan ansöka om ledighet för högst fem dagar per läsår. Det är din mentor som godkänner ledigheten och det måste finnas goda skäl för ansökan. Du kan få ledigt för riskettan, uppkörning, teoriprov, halkkörning och omprov men inte för övriga körlektioner.

Behöver du ansöka om längre ledighet? Då måste din ansökan godkännas av din rektor och det måste finnas synnerliga skäl för ansökan.

Vi godkänner inte ledighet när det är nationella prov eller under arbetsplatsförlagt lärande (APL). Vi godkänner inte heller ledighet från 1 maj fram till studenten för årskurs tre.