Ordningsregler och policys

Här kan du läsa våra ordningsregler. Övriga styrdokument hittar du på Mariestad kommuns webbplats.

 • Alla ska medverka till att skolmiljön hålls ren och snygg.
 • Lektionstider ska hållas.
 • Vid frånvaro ska anmälan ske till skolan.
 • Material som behövs på lektionerna (dator, penna, block, miniräknare m.m.) ska tas med.
 • Mobilfria lektioner.
 • Biblioteket är avsett för läsning och studier och får inte användas som allmänt uppehållsrum. Ingen bok får tas från biblioteket utan att registreras som lån.
 • Ytterkläderna är olämpliga som arbetsplagg vid inomhusarbete och förvaras i skåpen (gäller vid normal inomhustemperatur).
 • Pengar och andra värdesaker förvaras under uppsikt. Skolan ersätter inte
  förlorad egendom.
 • Det är inte tillåtet att medföra eller förtära alkoholhaltiga drycker, dopingpreparat eller droger inom skolans område.
 • Rökning är förbjuden i alla inomhuslokaler och på skolgårdar.
 • Alla ska plocka undan efter sig i matsalen.
 • Ta hänsyn till andra som kan ha besvär eller allergi av exempelvis parfym och hårspray.
 • Bestämda placeringar i klassrummet åk 1.
 • Vid misstanke om narkotika eller andra droger i elevskåp är hundsök tillåtet av polisen.