Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL (praktik) kan vara din väg in på arbetsmarknaden. Här får du värdefulla erfarenheter ute på en riktig arbetsplats inom just det område eller yrke som du är intresserad av. En hel del elever får sommarjobb, extrajobb eller till och med anställning efter gymnasiet genom sin APL.

Vanliga frågor och svar om APL

Vilka program har APL?

Alla yrkesprogram har arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ingår också i anpassad gymnasieskolas nationella program och på programinriktat individuellt val.

De högskoleförberedande programmen på Vadsbogymnasiet har inte APL. På Teknikprogrammet får du dock lära känna ett lokalt teknikföretag. Under totalt sex halvdagar får du besöka ett företag för att lära dig hur det företaget fungerar, allt från företagsledning till produktion.

Hur länge har jag APL?

Du har 15 veckor APL på samtliga program utom el- och energiprogrammet där du har 16 veckor. Att el- och automationsprogrammet har 16 veckor beror på att branschen kräver det för att du ska kunna få räkna din gymnasietid som lärlingstid.

På anpassade gymnasieskolans nationella program har du 22 veckor APL.

Vem ordnar min APL-plats?

Det är skolan som ordnar APL-platser. Om du har en kontakt på en arbetsplats som kan ordna en APL-plats så går det också bra. Prata med din mentor.

När är jag ute på APL?

Det ser lite olika ut på olika program när praktiken infaller. Det kan vara så att du gör din APL under en enda längre period i årskurs tre eller så har du din praktik under olika terminer och har möjlighet att vara på flera olika praktikplatser. Du får reda på av din mentor hur just din praktik är upplagd.