Busskort och elevresor

Bor du fem kilometer eller längre från din gymnasieskola får du vid skolstarten ett busskort som du kan använda för dina resor till och från skolan. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Vanliga frågor och svar om busskort och elevresor

Hur får jag mitt busskort?

Busskortet delas ut till dig som uppfyller kriterierna om att få busskort, av din mentor första skoldagen.

Varför får inte jag busskort när jag bor 4,8 kilometer ifrån skolan?

Gränsen går vid fem kilometer eller mer. Även om grannen får så kan du tyvärr hamna under gränsen och då står inte skolan för skolkort. Vi går alltid efter eniro.se när det kommer till vägbeskrivning och distans.

Jag glömde mitt busskort, kan jag få ett intyg?

På gymnasiet får du betala din resa hem själv om du inte har med busskortet till bussen.

Får jag låna ut mitt busskort till min kompis?

Busskortet är personligt och får inte lånas ut till andra.

Hur länge gäller den här terminens busskort?

Busskortet du fått ut läsåret 22/23 gäller även i början av nästa läsår (till och med 2023-09-15). Du måste därför förvara kortet på ett säkert sätt under sommarlovet.

Vad händer om jag tappar bort eller förstör mitt busskort?

Skulle du tappa bort ditt busskort eller hantera det på ett sätt som gör att det inte längre är användbart, måste du själv betala kostnaden, 300 kronor, för ett nytt kort. Ta kontakt med receptionen på Vadsbogymnasiet för mer information. Du är själv ansvarig för ditt busskort.

Vad gör jag om mitt busskort inte fungerar?

Om ditt skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet ska du ta kontakt med föraren som tar hand om kortet och skriver ett kvitto som fungerar som ett tillfälligt kort. Efter det ska du ta kontakt med receptionen på Vadsbogymnasiet som beställer ett nytt kort till dig. Tänk på att göra detta direkt efter du fått kvittot eftersom det tar några dagar innan det nya kortet kommer.