Elevdator

När du börjar på Vadsbogymnasiet får du en lånedator som du ska använda i undervisningen. Du får även laddare och väska. När du slutar på skolan lämnas datorn och tillbehören tillbaka.

Support

Support för frågor kring elevdatorerna och nätverk finns i sal D9:
Måndag - torsdag klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag klockan 10.00-12.00 och 13.00-14.30.

Du kan även kontakta elevdatoransvarig, se kontakt längre ner på sidan.

Om datorn skadas eller tappas bort

Om datorn blir skadad eller om du tappar bort datorn, är det försäkringsbolaget som avgör om det går på försäkringen. Kontakta elevdatoransvarig direkt vid skada/förlust. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Om försäkringen inte täcker skadan/förlusten

Om försäkringsbolaget inte godkänner förklaringen på försäkringsanmälan blir du ersättningsskyldig för datorn.

Kostnaden för borttappad dator räknas beror på hur länge du haft datorn, kostnaden räknas ner från datorns ursprungspris under de tre åren du läser på Vadsbogymnasiet. Kostnaden beror alltså på när du tappar bort den under din studietid.

Kostnad för skada på datorn beror på omfattningen av skadan.

Exempel kostnad skada

I ett fall där elev skadat datorn där försäkringsbolaget bedömde att det inte går på försäkringen blev kostnaden för eleven 3800 kronor + frakt och moms. I denna kostnad ligger arbetskostnad (950 kronor), ny skärm (1726 kronor) och nytt lock (838 kronor).

Kontakta elevdatoransvarig (se kontaktuppgifter längre ner på sidan) direkt vid skada eller förlust av datorn.

Om försäkringen täcker förlusten

I det fall försäkringsbolaget anser att skadan/förlusten täcks av försäkringen så täcks hela kostnaden. Du behöver då inte betala för skada/förlust och inte heller för självrisk.

Nätverk

På Vadsbogymnasiet finns ett nätverk som du automatiskt når när du surfar från din dator på skolans område.

Så hanterar du datorn

  • När du lägger in datorn i sitt fodral ska laddaren förvaras på undersidan av datorn, inte på ovansidan. Det minskar risken för skador på skärmen.
  • Om du tappar bort laddaren ska du inte köpa en ny själv eftersom endast orginalladdare får användas. Kontakta elevdatoransvarig, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
  • Om du ska bära datorn med skärmen uppfälld, håll inte datorn i skärmen utan i underdelen av datorn. Vår försäkring täcker inte skada om den burits i skärmen.

Datorn är bara en lånedator, det betyder att du inte får sätta dekaler eller liknande på den. Du kan bli ersättningsskyldig för datorn om den har spår efter dekaler vid återlämning.

Så stänger du av datorn

Stäng av datorn på korrekt sätt, enligt instruktion nedan. Om du bara stänger locket går datorn istället i strömsparläge.

  1. Klicka på ”Windowsflaggan” längs ner i vänstra hörnet.
  2. Välj ikonen över flaggan som är av/på-knappen.
  3. Välj ”Stäng av”.

Det är viktigt att stänga av datorn på detta sätt för att datorn ska uppdateras. Om datorn inte uppdateras kommer du till slut inte kunna logga in på nätverket. Microsoft Office slutar då också att fungera.

Så ska datorn förvaras

  • Datorn ska alltid tas med hem vid dagens slut.
  • När du inte har lektion eller använder datorn ska den vara inlåst i elevskåpet med ett ”klass 1 lås”. Säkerhetsklass står på låset när du köper det.
  • Datorn är stöldbegärlig. Lämna aldrig datorn utan att du har uppsikt över den.
  • Försäkringen täcker inte stöld om den har förvarats på annat sätt än ovan.

Så sparar du information på datorn

Spara allt på Onedrive, inte på datorns hårddisk (c:) eller i Dokument. Det är viktigt för att informationen inte ska försvinna om något händer med datorn.

Så installerar du program på datorn

Använd ”Software center” för att installera program i datorn som du behöver använda i undervisningen Software center hittar du via ikon på skrivbordet. Hittar du inte ikonen på skrivbordet, sök efter programmet genom att klicka på Windowssymbolen längst ner till vänster på skrivbordet, då får du upp en sökruta till höger om symbolen. Ladda in hem några andra program, de kan föra med sig virus.

Återlämning av dator

När du tar studenten (eller slutar på Vadsboymnasiet av andra skäl) ska du lämna tillbaka datorn. Det går tyvärr inte att köpa loss datorn.