Nationella prov

De nationella proven är till för att du och alla andra elever i Sverige ska bli likvärdigt och rättvist bedömda. På gymnasiet skriver du nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Provtiderna brukar vara i april eller maj.

Vi brukar öva på gamla nationella prov och diskutera resultaten för att du ska känna dig trygg när det är skarpt läge.

De nationella proven är en särskilt viktig del av betygsättningen, men precis som tidigare bedömer läraren all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Du kan bara göra provet den tid som Skolverket bestämmer och du kan inte göra om ett nationellt prov.

Kurser med nationella prov

  • Engelska 5 (För yrkesprogram)
  • Engelska 6 (För högskoleförberedande program)
  • Matematik 1 (För yrkesprogram)
  • Matematik 1, 2, 3 och 4 (För högskoleförberedande program, olika beroende på program och vald inriktning inom programmet)
  • Svenska 1 (För yrkesprogram)
  • Svenska 3 (För högskoleförberedande program och för elever på yrkesprogram som har valt till svenska 3)

Du kan alltid fråga din lärare om du är osäker på om du ska skriva nationella prov eller inte.