Prövning av kurs

Om du har kurser eller gymnasiearbeten som inte blivit godkända kan du få en ny chans att få godkänt, detta kallas prövning.

Rätt till prövning

Om du har kurser eller gymnasiearbeten som inte blivit godkända och kursdatumet har passerat kan du ansöka om prövning. En prövning får inte vara en komplettering av vissa delar av kursen. Prövningen omfattar hela kursen och bedöms utifrån betygsskalan A-F.

Du har rätt till prövning i alla kurser som ingår i den individuella studieplanen. Du har också rätt till prövning av gymnasiearbetet. Om kursen inte ges på Vadsbogymnasiet kan den inte prövas. Innan prövning får du möjlighet till handledning eller undervisning.

Anmälan om prövning

För att anmäla dig till prövning behöver du fylla i en blankett som finns att hämta i receptionen eller hos studie- och yrkesvägledarna. Lämna in den ifyllda blanketten till studie- och yrkesvägledare för respektive program.

Anmälningsperioderna är 20 maj till 10 juni och 10 januari till 30 januari.
Några veckor efter att anmälningstiden har gått ut kommer du bli kontaktad via e-post av den läraren som är ansvarig för prövningen.

Prövningsformer

Prövningar kan utformas på många olika sätt. Planeringen med läraren visar på vilket sätt prövningen genomförs. En prövning kan dock inte enbart bestå av nationella prov. Vissa moment kan genomföras vid ordinarie provtillfällen på Vadsbogymnasiet.

Du som inte är elev

Du som inte är elev i gymnasieskolan kan ansöka att göra prövning via vuxenutbildningen i Mariestad. Gäller även gymnasiearbetet.