Studie- och yrkesvägledning

Vill du ha någon att bolla dina gymnasiestudier eller din framtid med? Vet du vad du vill göra efter gymnasiet men är osäker på om du är behörig? Då kan du kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

De flesta som läser hos oss behöver göra ett eller flera val under sin studietid. Det kan handla om individuella val, programfördjupningar, inriktning eller extra kurser. Du kan alltid vända dig till din studie- och yrkesvägledare om du har frågor om dina val.

Känner du att du har hamnat på fel program? Blev det inte som du hade tänkt? Prata med en studie- och yrkesvägledare så försöker de vägleda och hjälpa dig.