Anpassningar och särskilt stöd

Som elev hos oss har du möjlighet att få olika typer av anpassningar och stöd om du har behov av det.

Extra anpassningar

Har du svårt att koncentrera dig eller behöver du hjälp med struktur i dina studier? Kanske har du, din lärare eller dina vårdnadshavare känt att du behöver lite stöd för att nå målen på ditt program. Dina lärare och skolans specialpedagoger kan hjälpa dig att hitta anpassningar i vardagen som hjälper dig att klara dina studier. Du kan exempelvis få digitala lärverktyg, stöd vid provtillfällen eller hjälp att planera dina studier.

Särskilt stöd

Ibland räcker inte extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, då kan du få särskilt stöd. Det särskilda stödet kan se olika ut beroende på vad du behöver. Det gör en utredning och kartläggning av dina behov.