Att gå på Vadsbogymnasiet

Hur är det att gå på Vadsbogymnasiet? Bästa sättet att få svar på det är att fråga de som vet, våra elever.