Kille i keps står lutad mot skåp

"Lärarna här kan sin sak och är bra på att lära ut"

Axel läser industritekniska programmet, läs om vad han tycker om att gå på Vadsbogymnasiet.

Vad är det bästa med att gå på Vadsbogymnasiet?

Svar: Bra lärare och att det ligger i Mariestad.

Varför valde du just Vadsbogymnasiet?

Svar: Det fanns en linje som jag ville gå och för att den ligger i Mariestad.

Var det svårt att få nya kompisar när du började gymnasiet?

Svar: Jag hade inga problem med att skaffa nya kompisar.

Vad är den största skillnaden mellan att gå på gymnasiet och högstadiet?

Svar: Den största skillnaden är att man har ett större ansvar på gymnasiet och även att man kan till viss del välja vilka ämnen man vill läsa.

Hur mycket tid behöver man lägga på att plugga när man går på gymnasiet?

Svar: Om man hänger med på lektionerna och gör det man ska, så är det inte så mycket tid man behöver lägga utöver skoltiden.

Vad gör du på rasterna?

Svar: Jag chillar för det mesta med mina klasskamrater på rasterna.

Hur bestämde du dig för vilket program du skulle välja?

Svar: Jag ville gå ett program där man inte bara hade teoretiska ämnen och för kunna jobba direkt efter studenten.

Vad vill du göra efter studenten?

Svar: Jag vill börja jobba så fort som möjligt.

Hur är dina lärare?

Svar: De kan sin sak, är bra på att lära ut och bryr sig om sina elever.

Vilken är din bästa dag i veckan? Varför?

Svar: Måndagar, då har vi praktiska lektioner.

Axel Blom, industritekniska programmet