Skolans verksamhetsidé

Vi har en tydlig idé om vad du som elev ska mötas av hos oss. Här kan du läsa om vår verksamhetsidé.

Vadsbogymnasiet är en trygg skola med goda relationer mellan lärare och elever. För oss är det viktigt att du har studiero under din skoldag och fokus på lärande. På Vadsbogymnasiet vill vi att du ska bli ditt bästa jag, vi ger dig stöd och utmaningar i din utbildning utifrån den nivå du befinner dig på.

Hos oss kan du kombinera idrott och studier på alla treåriga gymnasieprogram och du möter väl utbildade instruktörer på både lokal- och nationell idrottsutbildning.

Efter din tid hos oss ska du vara väl förberedd för att läsa på högskola eller att gå direkt ut på arbetsmarknaden.