Artikeln publicerades 13 september 2022

Parkering

Parkering vid Vadsbogymnasiet och bakom restaurang Tuva.

Det är bara tillåtet att parkera på markerade parkeringsrutor vid skolan.
Att parkera fordon på övriga asfaltsytor är inte tillåtet, det kan hindra bland annat varutransporter och eventuella utryckningsfordon att komma fram.