Artikeln publicerades 11 april 2023

Förändrade regler för parkeringsplatser vid Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen

Från och med april 2023 har parkeringsreglerna förtydligats för parkeringsplatserna runt Vadsbogymnasiet, Tunaholmsskolan, elevrestaurang Tuva och Vadsbohallen.

Parkeringarna är inte skolornas egna. Det är allmänna parkeringsplatser för bland annat de två skolorna, idrottsanläggningen och bowlinghallen.

Den senaste tiden är det många fordon som parkerat felaktigt vilket bland annat orsakat att det har varit svårt att leverera gods till restaurang Tuva.
Framför Vadsbogymnasiet har fordon parkerats på trottoarer, refuger i vändzoner och på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Tekniska förvaltningen har nu satt in åtgärder för att skapa en bättre parkeringssituation.

Skyltningen på parkeringarna har förtydligats. Det är enbart tillåtet att parkera på markerade p-rutor. Tekniska förvaltningen har anlitat bevakningsbolag som kommer att utfärda p-böter om fordon parkeras fel.

Då parkeringarna är allmänna parkeringar som sköts av Tekniska förvaltningen, och då bevakningen görs av externt bolag, kommer inte skolorna kunna hantera eventuella klagomål. Klagomål hanteras av Tekniska förvaltningens klagomålshantering och av ansvarigt bevakningsbolag.

Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan kommer inte kunna hantera eller ta bort eventuella böteslappar.

Om alla p-platser kring skolan är upptagna hänvisas fordonsförare att parkera på andra parkeringar i närområdet. Det finns bland annat parkeringsplatser på andra sidan Leksbergsvägen mitt emot Tunaholmsskolan, vid minigolfen vid Alhagen och på Marieholms torg.

SAMMANFATTNING:

  • Från och med april 2023 är det enbart tillåtet att parkera på markerade p-rutor runt Vadsbogymnasiet, Tunaholmsskolan, Vadsbohallen och Bowlinghallen.
  • Fordon som parkerar i lastzoner, vändzoner, på refuger och på trottoarer eller på andra platser utanför p-rutorna riskerar att få p-böter.
  • Parkeringsområdena tillhör inte skolorna. Parkeringarna är allmänna parkeringar som hanteras av Tekniska förvaltningen i Mariestads kommun.
  • Bevakningsbolag kommer att sköta bevakning av parkeringarna.
  • Eventuella klagomål av denna bevakning hanteras av Tekniska förvaltningen samt av ansvarigt bevakningsbolag. Skolan kan inte ”ta bort” böteslappar.