Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vadsbogymnasiet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Enligt Lagen om tillgänglighet till digital ofentlig service (DOS-lagen) ska myndigheter publicera en tillgänglighetsredogörelse på sina webbplatser som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven som lagstiftningen pekar på. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll av vadsbogymnasiet.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till webbansvarig, se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till Vadsbogymnasiets infobrevlåda
  • Ringa till webbansvarig eller Vadsbogymnasiet reception

Se kontaktuppgifter under Relaterad kontakt längre ner på denna sida.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på e-post eller telefon så att vi får veta att problemet finns. Se kontaktuppgifter under Relaterad kontakt längre ner på denna sida.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning DIGG har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Länk till myndigheten hittar du under Relaterad information här på sidan.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar i dagsläget inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så har vi testat webbplatsen

Vi använder oss av Siteimrove granskningsverktyg och kontrolllerar webbplatsen löpande varje vecka.

Webbplatsen publicerades den 19 april 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 april 2022.