Om gymnasiet

Hur är det att gå på gymnasiet? Är det stor skillnad mellan högstadiet och gymnasiet? Här får du som elev svar på några vanliga frågor.

Vanliga frågor och svar om gymnasiet

Vad är skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet?

Att läsa på gymnasiet kräver lite mer eget ansvar än vad du kanske är van vid från högstadiet. Eftersom det är frivilligt att gå på gymnasiet är det viktigt att du ansvarar för att se till att du gör dina skoluppgifter. På högstadiet läser du ämnen, men på gymnasiet läser du flera olika kurser inom ett ämne, och de kan vara utspridda under dina tre år.

Hur långa är skoldagarna på gymnasiet?

Schemalagd skoltid är klockan 08.00-15.20. Men du börjar och slutar olika tidigt och sent olika dagar. Längden på skoldagarna varierar mellan programmen och är beroende av vilka olika kurser som du väljer att du vill läsa.

Är jag i samma klassrum under alla lektioner eller har klassen flera klassrum?

Oftast byter du klassrum under dagen.

Jag har haft det tufft i grundskolan, vilket stöd kan jag få på gymnasiet?

Vi har elevhälsoteam, som består av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Allt för att vi ska kunna ge dig det stöd du behöver! Kontakta elevhälsan för mer information.

Har alla praktik på gymnasiet?

Vissa gymnasieprogram har APL = arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att utbildningen flyttas från skolan till ett eller flera företag under ett antal veckor. Du får möta kunniga yrkesmänniskor som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du lär dig sådant som är lättare att lära sig på en arbetsplats än i skolan. Var du gör din APL beror naturligtvis på vilket program, vilken inriktning eller vilka kurser som du läser i skolan. APL ska omfatta minst 15 veckor av studietiden. Du kan läsa mer om APL och om vilka program som har APL på länken nedan.

Kan jag läsa vidare efter ett yrkesprogram?

Ja, från och med höstterminen 2023 utökas samtliga yrkesprogram med kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Programmens omfattning utökas till 2700–2800 gymnasiepoäng. Dock är det viktigt att ta reda på om det krävs vissa särskilda förkunskaper till den önskade utbildningen.

Som elev på ett yrkesprogram kan du välja bort kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet.

Hur fungerar det med betyg på gymnasiet?

På sidan nedan kan du läsa om hur betyg på gymnasiet fungerar.

Vad är individuella valet?

Måste alla läsa språk?

På tre av Vadsbogymnasiets program är det obligatoriskt med moderna språk;

  • samhällsvetenskapsprogrammet,
  • ekonomiprogrammet,
  • naturvetenskapsprogrammet

Genom att läsa språk utvecklas du inte i bara dina språkkunskaper men du utvecklar även din förmåga att använda språket i olika situationer i livet. Dessutom kan du få extra meritpoäng som kan höja ditt meritvärde när du söker till högskola/universitet.

Är det viktigt att gå gymnasiet?

Att gå gymnasieskola är frivilligt men de flesta ungdomar väljer att påbörja och slutföra sina gymnasiestudier. Forskning visar att de elever som väljer att inte slutföra eller gå ut gymnasiet utan en gymnasieexamen leder till ett utanförskap i samhället som i sin tur kan leda till arbetslöshet och psykiskt ohälsa. Därför är det bra att du slutför sina gymnasiestudier då det ger en grundutbildning samt en väg in i arbetslivet.